Let Your Light Shine

De kracht van vergeving

door | mrt 28, 2020 | Coaching en counseling

De kracht van vergeving

door | mrt 28, 2020 | Coaching en counseling

De kracht van vergeving

In deze blog beschrijf ik de helende kracht van vergeving.
Vergeving wat is het en hoe doe je het.
De meeste mensen die ik heb gesproken over dit  onderwerp worstelen met vergeven.

Wat is het nou eigenlijk wel en niet.

Vergeven doe je voor jezelf en uit eerbied voor God. In de bijbel vraagt God van ons om elkaar 7 x 70 maal te vergeven en de 7 staat voor oneindigheid. In de bijbel staat ook het gebod om elkaar te vergeven anders vergeeft de Here ons ook niet. Zonder te vergeven houden we vast aan het verdriet wat anderen ons  aandoen. Als je er voor kiest een ander niet te vergeven hindert dit de relatie met God. Soms is hetgeen ons is aangedaan zo erg en zo pijnlijk dat we alleen kunnen vergeven met de kracht van God. We mogen hem dan om hulp vragen om te vergeven.

Vergeving houdt niet in dat je wat er is gebeurd goedpraat of accepteert, maar je laat het los en vergeeft. Veel mensen denken dat vergeving betekent dat je over je heen laat lopen, maar ook dat is niet het geval bij vergeven. Degene die iets ergs heeft gedaan verdient in veel gevallen nog steeds straf of een consequentie of afstand. Jouw gevoel is nog steeds belangrijk. Je hoeft niet de persoon die je moet vergeven niet eens in je leven te houden. Je zult na vergeven nog wel eens terug denken aan wat er is gebeurd, maar het zal makkelijker zijn om los te laten. God vind het niet goed wat er is gebeurd, maar toch verwacht hij van ons dat we altijd bereid zijn om te vergeven. Het is een spirituele wet.

Wanneer je vasthoudt aan je gevoelens, blijf je vastzitten in wat er is gebeurd.
De letterlijke vertaling van het Griekse woord voor vergeving is LOSLATEN.

Loslaten werkt bevrijdend voor jezelf. Vergeven is gezond. Er wordt van je gevraagd om door te gaan met je leven en om niet stuk te blijven staren op wat er is gebeurd in het verleden.
Je doet dit alles niet omdat de ander daar nou zoveel recht op heeft, nee je doet dit om jezelf vrij te stellen van de grote last van het geen er is gebeurd met je mee te dragen.

Vergeven is een must om jong, gezond en vitaal te blijven. Vergeven kun je zelfs doen zonder dat de ander spijt heeft betuigd.

Vergeving

Let’s GROW for it

With Love,

Marina Nubia

Pin It on Pinterest